"Gęstość zaludnienia" reż. Krzysztof Popiołek

Kilka fotografii ze spektaklu oraz przygotowań przed ostatnią próbą generalną

Teatr Kana
"Gęstość zaludnienia"
reż. Krzysztof Popiołek
Back to Top