Jakub Skrzywanek - director
Paweł Soszyński - script / dramaturgy
Inspired by a book and website of Olga Drenda
Anna Maria Karczmarska i Mikołaj Małek - scenography / costumes
Piotr Nykowski - light director
Kamil Tuszyński - music / composer
Oskar Malinowski - scenic movement
Anna Mansfeld - vocal consultant
performance created in cooperation with Teatr Dramatyczny of  Jerzy Szaniawski -  Wałbrzych [TDW].
Wałbrzych premiere:: 21st of September 2018
Sosnowiec premiere: 5th of October 2018