Grupa Korpuskularna LightOff Grygier / Fibich / Nykowski
Reżyseria świateł: Piotr Nykowski 
Maszyna Goldberga: praca zbiorowa 
Serwomechanizmy: Patryk Ekonomiuk 
Kostium: Anna Kolanecka 
Udźwiękowienie maszyny: Rafał Foremski 
premiera: 14-15 czerwca 2018
Back to Top